Lapszemle
Sérti a gyógyszerészek jogait a salátatervezet
A parlament előtt lévő egészségügyi salátatörvény úgy módosítja az OGYÉI jogköreit, hogy az sérti a gyógyszerészek alapvető emberi jogait.

A törvényjavaslat indoklása alapján a hatósági fellépés megerősítése miatt szükséges az OGYÉI ellenőrzési jogkörének bővítése, azonban a jogalkotó ennek érdekében olyan kontroll nélküli eszközöket is biztosítana a hatóság részére, amelyre eddig nem volt példa. A fő problémát az okozza, hogy a hatóság egy polgári jogi szerződés ellenőrzésére olyan jogosítványokat kap, és olyan intézkedéseket alkalmazhat, amelyre eddig elsősorban bűncselekmény gyanújának vizsgálata során volt csak lehetőség ügyészi vagy bírói engedély alapján és ellenőrzés mellett.

A benyújtott javaslat alapján egyértelmű, hogy az új típusú ellenőrzések célja nem a gyógyszertárak szakmai munkájának vizsgálata. Az elmúlt hónapok történései alapján arra lehetne számítani, hogy sokkal szigorúbban vizsgálnák a vény nélküli gyógyszerkiadást, a fokozottan ellenőrzött szerek forgalmazását vagy a társadalombiztosítási támogatás jogszerű felhasználását. Ehelyett viszont mindössze a gyógyszertárak gazdasági társaságainak működését ellenőriznék - idézte a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének véleményét a készülő jogszabályról a Pharmaonline.hu.

Arra eddig is joga volt a hatóságnak, hogy a gyógyszertárban teljes körű ellenőrzést tartson, onnan minden adatot bekérjen, vagy mindenről másolatot készítsen. Ha az Országgyűlés a jelenlegi formájában fogadja el a törvényjavaslatot, akkor az OGYÉI ellenőrzési jogkörét kiterjesztenék a gyógyszerészek magánszférájára is. Az ellenőrzés alá vont személyeknek és gazdasági társaságoknak kötelessége lesz minden olyan dokumentumot a hatóság rendelkezésére bocsátani, ami a gyógyszertárak működésével kapcsolatos. Az OGYÉI ennek alapján megvizsgálhatja az összes szerződést, számlát, nyilvántartást, teljesítési igazolást és minden más iratot, ami a gyógyszertár működése során keletkezett. Emellett szóban vagy írásban kötelezheti az ellenőrzésben résztvevőket, hogy felvilágosítást vagy magyarázatot adjanak.

A vizsgálat lefolytatásához a hatóság embereinek joga lesz bárhol helyszíni ellenőrzést lefolytatni, és ott bármilyen adathordozóról másolatot készíteni. A helyszínek átkutatásához hozzájárulás nélkül is bárhova beléphetnek, akár lezárt területekre is. Ha a gyógyszertár működésével összefüggésbe hozható személynek van lakása vagy autója, akkor a hatóság emberei azokat is átkutathatják. Emellett, ha úgy ítélik meg, hogy az az ellenőrzés hatékonyságát veszélyeztetné, akkor az érintetteket nem is kell értesíteniük. Mivel a kiterjedt ellenőrzés során igen valószínű, hogy személyes adatok birtokába is juthat a hatóság, ezért egyúttal felhatalmazást kapnak arra is, hogy ezeket a személyes adatokat kezeljék.

Nyomtatás
Vissza