Adatvédelmi nyilatkozat

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. A személyes adatok felvétele, felhasználása és törlése a jogszabályokban foglalt feltételek szerint történik. Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, melyek jelen oldalról hiperlinkekkel érhető el.

A regisztrációval az internetes látogató jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát elfogadja, és hozzájárul, hogy a TEVA Gyógyszergyár Zrt. a megadott személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

1. Személyes adatok felvétele

Csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük össze és dolgozzuk fel, amelyeket a látogató kifejezetten, önként, szabad akaratából bocsát rendelkezésünkre.

A regisztráció célja az információk, illetve dokumentumok kizárólag gyógyszerészek számára történő hozzáférhetőségének, elérhetőségének biztosítása.

2. Személyes adatok feldolgozása, tárolása:

Az Ön által megadott személyes adatokat a TEVA Gyógyszergyár Zrt. kizárólag saját rendszerében tárolja. Gondoskodik az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében.

Amennyiben személyes adatokat bocsát a TEVA Gyógyszergyár Zrt. rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetve az Ön hozzájárulását meghaladóan a TEVA Gyógyszergyár Zrt. nem használja fel és nem adja tovább.

A regisztráció célja a fent meghatározott információk, illetve dokumentumok kizárólag gyógyszerészek számára történő hozzáférhetőségének, elérhetőségének biztosítása.
A TEVA Gyógyszergyár Zrt. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A TEVA Gyógyszergyár Zrt.-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.
A TEVA Gyógyszergyár Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a TEVA Gyógyszergyár Zrt. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

3. Személyes adatok módosítása, törlése

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését, illetőleg arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására vagy feldolgozására vonatkozóan, a jövőre nézve.

Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben az Ön nevét és minden egyéb személyes adatát a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: tv.) 6. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és az Ön részére reklám a tv. 6. § (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető. Amennyiben nyilatkozatát vissza kívánja vonni, illetőleg személyes adataival kapcsolatosan kérdést kíván feltenni, azt a info@webpatikus.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. mail címen megteheti.